„Od prvního nákresu až po vyřízení povolení stavby “

Projekční kancelář VYPROJEKTUJ.CZ

Zabýváme se projekcí pozemních staveb – novostavbami a rekonstrukcemi rodinných a rekreačních domů, ubytovacích zařízení, provozoven, vinných sklepů a dalších staveb. Dále se zabýváme pasportizací a demolicemi veškerých stávajících staveb.

Působíme po celé Jižní Moravě. 

Kancelář disponuje moderním softwarovým a hardwarovým zařízením, díky kterému můžeme klientům zaručit vysokou kvalitu námi nabízené projektové dokumentace.

V neposlední řadě nabízíme kompletní zastoupení klienta při vyřízení administrativních procesů, včetně jednání a získání potřebných vyjádření dotčených orgánů a jednání s úřady.