Co klientům nabízíme?

 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby
 • Vypracování kompletní dokladové části k projektové dokumentaci
 • Jednání s úřady a dotčenými orgány za účelem získání souhlasných vyjádření a stanovisek
 • Spolupráce při kolaudačním řízení

 

Naše projekční kancelář vám vypracuje kompletní projektovou dokumentace pro pozemní stavy

 • Dokumentace k povolení stavby – NOVOSTAVBY
 • Projektová dokumentace bouracích prací – DEMOLICE
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Projektová dokumentace pro Pasport stavby
 • Projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
 • Dokumentace pro odstranění stavby

Dále zajistíme:

 • Geodetické práce
 • Radonový průzkum
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Projektová dokumentace přípojek na inženýrské sítě
 • Statické posouzení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Požárně bezpečnostní řešení